Chuyên mục

Apache

Thay đổi phiên bản PHP cho AMPPS

Ampps là một ứng dụng giúp tạo localhost trên Windows, cũng tương tự như XAMPP nhưng AMPPS có hỗ trợ WebAdmin và nhiều tính năng vượt trôi hơn hẳn. Mặc định sau khi cài đặt, AMPPS sẽ dùng phiên bản PHP 5.6, tuy nhiên nó đã khá cũ nên chúng…
Đọc thêm...